Strategisch Advies
Samenm@ - Samen met advies:

  • Stelt het procesontwerp en communicatieplan op
  • Adviseert over uw positionering
  • Geeft mee vorm aan netwerksamenwerking met partners

Cases

Wilderniscafe's

Staatsbosbeheer gebruikte de aandacht voor de film 'De Nieuws Wildernis' om het onderwerp wilde natuur in haar terreinen in Nederland voor het voetlicht te brengen en tegelijkertijd lastige thema's bespreekbaar te maken.
Gebiedscommunicatie

In beeldbepalende projecten van Staatsbosbeheer onder meer 20 jaar Millingerwaard, verdrogingsbestrijding Overasseltse Vennen, Inrichting en Beheerplan De Maashorst en LIFE+ Peelvenen werd gebiedscommunicatie met lokale stakeholders, deskundigen, bestuurderspartners en omwonenden opgezet en uitgevoerd.

Regionale Campagne Brabant leeft met water

De provincie Noord Brabant wilde met een regionale Campagne 'Brabant Leeft met water' het belang van goed regionaal waterbeheer voor het voetlicht te brengen. Waterrondetafels met gemeenteambtenaren zorgden ervoor dat water beter verankerd werd in gemeentebeleid.

Netwerkcampagne Biodiversiteit

De Landelijke Taskforce Biodiversiteit had een ontwikkelaar en  penvoerder nodig bij het opstellen van een advies aan de regering over het realiseren van een gezamenlijke netwerkcampagne Biodiversiteit met bedrijven, NGO’s en overheden.

Contact gegevens:

  • Samenm@ - Samen met Advies
    Julianaweg 136
    3525 VJ UTRECHT
  • 06-15032026
  • Samenm@lucadolfse.nl
© Copyright 2021 - https://samenmetadvies.nl