Omgevingsonderzoek
  Samenm@ - Samen met advies begeleidt acties met onderzoek:

 • Media/ stakeholder analyse
 • Kwalitatieve interviews
 • Enquête
 • Community of Practice
 • Desk/ internetsearch
Cases
Congres Stad en Regio, Gelderland
Interviews met opiniemakers leverden leidende thema’s voor het congres Stad en Regio, Provincie Gelderland 2013. Aan de hand hiervan werd vervolgens interactief met stakeholders het programma opgesteld en het congres ingevuld.
Interactieve begroting gemeente Driebergen
Een kwantitatieve enquête, aangevuld met groepsgesprekken onder de bevolking van een Driebergen vergrootte de participatie bij het gemeentebeleid en hielp de gemeente prioriteiten te bepalen bij het opstellen van de jaarbegroting.

Woningcorporaties

Imago 'spiegelonderzoek' voor diverse woningcorporaties leverden inzichten ten behoeve van verbetering van de dienstverlening en positieve beeldvormende communicatie. 

Doelgroep Agrarische Jongeren

Voor het Nederlands Agrarisch Jongerencontact (NAJK) werden verspreid over het land en over diverse sectoren groepsgesprekken en bedrijfsrondleidingen gehouden met jonge agrarische ondernemers om te peilen waar behoefte aan ondersteuning vanuit de belangenorganisatie het grootst was.

Interactieve leerplanontwikkeling

Voor de SLO Specialisten in Leerplanontwikkeling was het nodig meer zicht te krijgen op hoe leerkrachten concreet gebruik maken van leermiddelen en hoe zij zelf beter bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van nieuwe leermiddelen. Een onderzoek onder leerkrachten van diverse scholen met kwalitatieve interviews gaf hier helderheid over.

Innovatie leren op school
De Adviesraad voor het Onderwijs wilde weten hoe innovatie tot stand komt in innovatief bekend staande sectoren als de rozenteelt en wijkverpleging. Een case onderzoek gaf waardevolle inzichten in innovatief leren en hoe je daar vanuit school leerlingen op voor kunt bereiden.

Contact gegevens:

 • Samenm@ - Samen met Advies
  Julianaweg 136
  3525 VJ UTRECHT
 • 06-15032026
 • Samenm@lucadolfse.nl
© Copyright 2021 - https://samenmetadvies.nl