Communicatiemanagement
  Samenm@ - Samen met advies organiseert het proces:

 • Management en coördinatie van de uitvoering
 • Operationeel plan en begroting
 • Werving/ aansturing bureaus
Cases:
Rijkswaterstaat KRW Programma - Ecologische waterkwaliteit
Het Landelijk Team KRW van Rijkswaterstaat voert de regie over projecten die de ecologische waterkwaliteit van het hoofd watersysteem verbeteren. Het het relatief jonge team werd een communicatielijn opgesteld aan de hand van communicatiescrums. Deze strategie werd geïmplementeerd en bevatte onder meer kennisbijeenkomsten om verspreiding van kennis en innovatie aan te jagen, een journalistiek vormgegeven jaarrapportage die het thema in en extern nieuw elan geeft en het opzetten en communicatie richting het grote publiek over het belang van de 'wildernis onder water' via de gezamenlijke watercampagne 'Ons Water'.
Implementatie rivierprojecten
Staatsbosbeheer nam een aantal rivier inrichtingsprojecten over van Dienst Landelijk Gebied. Om de implementatie van deze overgang goed te laten verlopen was in- en externe communicatie van groot belang zodat de projecten vloeiend door konden blijven lopen. Hier werd onder meer de Staatsbosbeheer brede ontmoetingsdag voor benut en de partnerdag voor oplevering van Kaderrichtlijn Water (KRW) projecten.

Jaarplanning programmacommunicatie

Voor de provincie Gelderland opstellen van een jaarplanning communicatie van de programma's Stad en Regio, Natuur en Landschap en Sociaal Profiel.

Wijkcommunicatie

Voor het wijkbureau Zuidwest Kanaleneilanden, Utrecht de communicatie organiseren met het netwerk van lokale initiatieven en organisaties in de wijk voor een gezamenlijke krachtwijk aanpak.

Ideale afdeling communicatie

Voor de gemeente De Bilt een kader opstellen waarmee de communicatieafdeling koersvast blijft en als team effectief kan werken aan haar ontwikkeling en operatie binnen de gemeente.

Procescoördinatie

In de planfase vanuit de Provincie Noord Brabant vormgeven proces 'advies uit de regio' van het project Ruimte voor de Rivieren, Benedenrivieren.

Contact gegevens:

 • Samenm@ - Samen met Advies
  Julianaweg 136
  3525 VJ UTRECHT
 • 06-15032026
 • Samenm@lucadolfse.nl
© Copyright 2021 - https://samenmetadvies.nl